Palupera mõisakompleks

Vaatamist väärt

Antud kompleksist on säilinud mitmed hooned, mis võetud muinsuskaitse alla:

Palupera mõisa ait-kuivati: Ehitatud 19. sajandi lõpul või 20. sajandi algul.Historitsistlikusse mõisaansamblisse kuuluv majandushoone,
mida katab kaheastmeline viilkatus. Külgfassaadidel on räästa all lihtne karniis. Fassaadidel paiknevad üksteise all madalad paarisaknad, mida seovad tervikuks vertikaalsed krohvitud seinapinnad koos krohviraamistusega.

Palupera mõisa linnumaja: Omapärase arhitektuuriga mõisa kõrvalhoone 19. sajandi teisest poolest, 20. sajandi algusest.
Tegemist on Väikese historitsistlikus stiilis kuusnurkse põhiplaaniga krohvitud tellisehitis, mis on kaetud kõrge telkkatusega. Müüride kohal on räästa all puhta nurgaga palgiread. Aknad on 6-ruudulised.

Palupera mõisa viinavabrik: Ehitatud 20 sajandi algul. Eraldi asetseva korstna seina on laotud aastaarv 1910.
Tegemist on historitsistlikusse mõisaansamblisse kuuluv suurejooneline tööstushoone, millel on säilinud algupärane välisilme koos ehitukonstruktsioonide ja detailidega.

Palupera mõisa ait: Erandliku ja silmapaistva arhitektuuriga mõisa kõrvalhoone 19. sajandi teisest poolest.
Tegemist on 2-korruseline hulknurkse põhiplaaniga aidahoone, mille seinapind on allosas laotud maakividest ning ülemises osas punastest tellistest.

Palupera mõisa peahoone: 19. sajandi teisel poolel välja ehitatud mõisa mitmes etapis valminud esinduslik puidust peahoone, mis paikneb hoonega samal ajal rajatud mõisapargis.
Peahoone vanem osa on ehitatud 18. sajandi lõpus või 19. sajandi alguses. 19. sajandi II poolel liideti varasemale 1-korruselisele hoonemahule 2-korruselised tiibhooned ning 3-korruseline vaatetorn. 1920. aastatel asus peahoonesse Palupera kool, mis tegutseb hoones siiani. 20. sajandil on peahoone välisilmet ümberehituste käigus korduvalt muudetud. Muu hulgas on lammutatud keskne vaatetorn, mida ei taastatud ka peahoone viimaste suuremate restaureerimistööde käigus 1990. aastatel. (Olev Suuder, 1997)

Sarnased tulemused